Tiếng gọi

Tác giả:

Hai mươi năm, tên những chiến dịch trận càn nhiều không nhớ nổi
Những cuộc chia tay không đếm hết tựa sao trời
Chị vẫn nhớ cái mồ hôi áo chồng đêm đi tập kết
Và khi tiếng sóng xa bờ, một tiếng gọi “Mình ơi!”

Thảo luận cho bài: "Tiếng gọi"