Tiếng Gọi Phố Phường

Tác giả:

Thơ: Đinh Tuấn


Từ quê hương tôi chợt nghe tiếng gọi
Của giống nòi đang quằn quại đau thương
Trăm phố phường vang lên nghìn lời nói
nói tôi nghe nỗi khổ của dân tôi
Ô ô ô ô ô ô ô
Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô…

Sống lầm than,sao lại phải lầm than?
Bom thôi rơi tiếng súng cũng im rồi
Sao dân tôi vẫn còn trong đói khổ
Cho nụ cười vẫn chưa nở trên môi
Ô ô ô ô ô ô ô
Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô…

Cho oán hận đang sôi sục tim tôi
Trong tim anh và tim của mọi người
Con tim này đạn bom cày không nát
Sẽ quật cường và mãi mãi hiên ngang
Ô ô ô ô ô ô ô
Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô…

Từ quê hương tôi chợt nghe tiếng gọi
Của giống nòi đang phẫn uất vùng lên
Trăm phố phường là nghìn cây đuốc sáng
Sẽ đốt tna dấu vết của bạo tàn
Ô ô ô ô ô ô ô
Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô…

 

Thảo luận cho bài: "Tiếng Gọi Phố Phường"