Tiếng Hát Bạn Bè Mình (*)

Tác giả:

Trong không gian bay bay

Một đàn chim tung cánh

Bay lên cao lên cao .. loài bồ câu trắng tinh ….

Thảo luận cho bài: "Tiếng Hát Bạn Bè Mình (*)"