Tiếng Hát Trên Sông Lô / Tiếng Hát Trên Sông

Tác giả:

(Tuyên Quang – 1947)

Trên nước sông Lô, thuyền tôi buông lái như xưa
Sau lúc phong ba, thuyền tôi qua bến qua bờ
Ai nhớ sông Lô, giặc lên ăn cướp dân ta
Tôi nhớ sông Lô, ngày qua chôn xác quân thù
Khoan hỡi khoan hò hò khoan
Hỡi cô con gái, giặt yếm bên bờ
Thuyền tôi đậu bến sông Lô
Nửa đêm nghe tiếng quân thù… thở than
Than rằng:
Khoan hỡi hò khoan
Hôm nào chiến sĩ Việt Nam
Trên dòng sông mênh mang
Súng thần công vang vang
Sông mờ hoen máu thực dân
Hai nghìn quân Pháp vùi thân
Oai hùng thay Lô Giang (3 lần)

Trên nước sông Lô, thuyền ơi, ta hát say sưa
Quân cướp đi xa, về đây ta sống chan hoà
Sông nước hôm qua còn reo như gió như mưa
Sông nước hôm nay lại trôi êm ái như xưa
Khoan hỡi khoan hò hò khoan
Hỡi anh Vệ Quốc cầm súng ngang tàng
Thuyền tôi đậu bến Tuyên Quang
Nửa đêm trông ánh trăng vàng (tôi) nhớ anh
Ca rằng:
Khoan hỡi hò khoan
Hôm nào chiến sĩ Việt Nam
Trên dòng sông mênh mang
Súng thần công vang vang
Sông mờ hoen máu thực dân
Hai nghìn quân Pháp vùi thân
Oai hùng thay Lô Giang (3 lần)

Trên nước sông Lô, từ nay vang tiếng dân ca
Quân cướp đi xa, về đây ta sống chan hoà
Bên suối xanh lơ, mọc lên những mái tranh xưa
Đây chốn biên khu lòng ta như nước sông Lô.
Khoan hỡi khoan hò hò khoan
Hỡi anh du kích tập bắn trên rừng
Thuyền tôi đậu bến Đoan Hùng
Bình minh nghe tiếng chim mừng líu lo
Chim rằng :
Khoan hỡi hò khoan
Hôm nào chiến sĩ Việt Nam
Trên dòng sông mênh mang
Súng thần công vang vang
Sông mờ hoen máu thực dân
Hai nghìn quân Pháp vùi thân
Oai hùng thay Lô Giang (3 lần)

*TIẾNG HÁT TRÊN SÔNG

Trên nước sông xanh
Thuyền tôi buông giữa đêm thanh
Theo gió mong manh
Thuyền trôi trên sóng đa tình
Trăng sáng mong manh
Thuyền ơi chiếc lái đưa nhanh
Tiếng hát lung linh
Làm cho trăng vỡ lại lành
Trăng vỡ lại lành… Hò ..khoan

“Hỡi ai .. đi kiếm hạnh phúc trên đời
Mà chưa tìm thấy yên vui
Lặng nghe tôi gởi.. ơ…mấy lời ..gió trăng”

Ca rằng ..khoan hỡi hò khoan…
Yêu đời sông gió lầm than
Trên giòng sông mênh mang
Riêng mình ta thênh thang
Ðêm dài tiếng dế nỉ non
Vui về với cá đầy khoan
Trên giòng sông vinh quang
Riêng mình ta hiên ngang
Trên giòng sông mê man
Ta ngồi ta ca vang

(chép từ băng nhạc Trường Sơn số 4 do Thái Thanh hát )

Thảo luận cho bài: "Tiếng Hát Trên Sông Lô / Tiếng Hát Trên Sông"