Tiếng Hát Trong Trăng (chưa có)

Tác giả:

[Có đoạn này tui thường ca khi ngồi trong xe, lúc đậu lại ngã tư đèn đỏ; khúc Tô Điền (Thanh Sang) hiểu ra Xuyên Lan (Thanh Nga) đã thầm thương mình, mà đời chàng còn nhiều nỗi long đong nên mới trầm giọng ca như vầy: ]
“Xuyên Lan ơi…
Tuổi anh đã vào thu đời buồn như nguyệt xế.
Nghĩa Tào Khương một lần dang dở, anh chẳng màng chi người quê kẻ chợ, anh chẳng màng chi má đỏ… ơ… môi…ư.. (ngân 24.7sec.)… hồng”..

[Khúc sau này có nói đến tiếng hát của Xuyên Lan nên mới có chuyện: ]

“Bỗng hôm nay bèo nước tương phùng
Giọt nước trường giang tưởng một dòng xuôi về biển cả
Để trọn niềm thương mến của đại dương…
Chợt nghe tiếng hò đẹp giữa rừng nên chạnh tình lưu luyến… ư..
Kể từ đây nước chẳng xuôi về biển
Mà trở lại với hồ kia để xây giấc mộng yên lành”

[… Đèn còn đỏ nên hát thêm câu nữa: ]

“Xuyên Lan ơi chim giang hồ đã mỏi cánh phiêu lưu, nên quyết chọn cành ngô làm bến đỗ.
Chim sẽ tha từng cọng rơm làm tổ ấm
Hòa lòng mình cùng tâm sự lá hoa
Bỏ những ngày dừng bước ở phương xa
Nhìn về mưa tuyết đổ mà mơ một bếp lửa thâm… tình… [Xề]
Lần trở về anh sẽ nhờ người đến thưa cùng phụ thân em.
Chọn ngày lành tháng tốt [Xang]
Làm hôn lễ cho chúng mình được trọn nợ tròn duyên [Hò]”

[Rồi, đèn xanh. :) ]

Thảo luận cho bài: "Tiếng Hát Trong Trăng (chưa có)"