Tiếng hát trong trăng

Tác giả:

Trời cao, mây bạc, trăng tròn
Đê than hiu quạnh, tre buồn nỉ non.
Diều ai gọi gió véo von.
Cành xoan đùa ánh trăng suông dịu dàng
Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi?
(1934)
Rút từ tập thơ “Tiếng thông reo”.

Thảo luận cho bài: "Tiếng hát trong trăng"