Tiếng Hờn Chiến Mã

Tác giả:

Kim cổ đông tây hề! chiến mã

ào ào ngọn vó hề! sa trường
bao phen đất dội trời rung chuyển
chiến mã dọc ngang hề! tứ phương

Chiến mã lẫy lừng bao chiến trận
đã đi là quyết một lần đi
giang sơn. tổ quốc. lòng trung nghĩa
một phút. thôi đành! lẽ thịnh suy

Dây cương kéo ngược đời. thô bạo
phủ khắp tang thương xứ sở này
nợ nước non mang ngày chiến trận
trả bằng nghìn kiếp nỗi chua cay

Sá chi sinh mạng thời binh lửa
thì tiếc gì thân buổi bại hàng
lê gót xích xiềng thời đại cổ
ngậm ngùi chiến mã bước hiên ngang

Bước đi trên nỗi buồn hoang phế
trên những cỏ cây cúi gục nhìn
trên những vệ đường người lạnh cóng
những hàng đinh nhọn cắm xuyên tim

Bao giờ ngọn núi kia mòn rã
muông thú đi tìm chỗ ẩn thân
có những cánh đồng xanh. Cỏ mới
đất trời đem trả lại mùa xuân

Bao giờ thiên hạ gặp nhau lại
mở hội mà vui đến nghẹn ngào
ai hát bài ca buồn chiến mã
tiếng hờn còn vọng đến nghìn sau.

Thanh Hóa 1979

Thảo luận cho bài: "Tiếng Hờn Chiến Mã"