Tiếng Khóc Trong Phòng The

Tác giả:

Tango
Sáng tác năm 1938

Tiếng khóc trong phòng the
Cuống quít tơ lòng xe
Tình hỡi lưu luyến chi
Nát lòng người bước đi
Trời u buồn chan chứa
Khóc chi thêm sầu
Cho lòng thêm đớn đau
Nhớ hình bóng nhau

Giờ đây tình hết
Xe nối làm chi mối tơ lòng năm xưa
Một ngày bên nhau
Cũng nên duyên rồi
Cần chi nay ước mai mơ

Tiếng khóc trong phòng the
Réo rắt tơ lòng xe
Tình hỡi than khóc chi
Nát lòng người bước đi

Tham khảo:
1. Giọng hát Thanh Thuý trong băng nhạc Shotguns 30 Dạ Vũ phát hành trước 1975.

Thảo luận cho bài: "Tiếng Khóc Trong Phòng The"