Tiếng lóng

Tác giả:

Còn nhỏ hả: “chíp hôi”

Già rồi ư: “lão”
Mục tiêu hử: “con mồi”
Quá đát à: “ghế mẫu”

Tiếng lóng như “dân cậu”
Nói ra tựa “ve kêu”
Chửi thề là “chuyện nhỏ”
Dân chơi coi như “bèo”

Thảo luận cho bài: "Tiếng lóng"