Tiếng Mẹ Ru

Tác giả:

Ầu ơ, nhớ tiếng mẹ ru

Cho con mà yên giấc mẹ lo, lo chuyện đời
Lời mẹ ru, điệu hát ca dao
Thấm sâu vào tâm thức
Dạt dào lòng yêu thương

Lời mẹ ru, dịu hiền thiết tha
Có trăng mà có gió, có sao ầu ơ có trời
Có nhân bản, có tình người
Có chung, có thuỷ, cho vẹn mười nhân gian

Lời mẹ ru, còn mãi ngân vang
Cho con mà thẳng bước,
thênh thang trên nẻo đường
Nhớ mẹ ru, nhớ quê hương
Nhớ đời đau khổ, nhớ thương, thương đạo vàng

Rằm tháng bảy, lễ Vu Lan
Bâng khuâng lòng thương nhớ mẹ
bên đàng, đàng mưa rơi
Dù cho đi hết đất trời
Ơn sâu nghĩa nặng cả đời con khắc ghi

 

Thảo luận cho bài: "Tiếng Mẹ Ru"