Tiếng Mưa Lời Mẹ

Tác giả:

Con vẫn nghe hoài những tiếng mưa

Điệu buồn như tiếng hát ai đưa
Ngày xưa còn bé bên tay mẹ
Mẹ hát ru con tuổi dại khờ…

Con vẫn nghe hoài những tiếng mưa
Lớn lên trong khói lửa, đâu ngờ
Con đi đi mãi vào sương gió
Chỉ gặp mẹ hiền qua giấc mơ!

Con vẫn nghe hoài những tiếng mưa
Bao nhiêu lần hẹn sẽ quay về
Như giòng thác lũ trôi ghềnh đá
Như cánh chim trời còn mải mê!

Con vẫn nghe hoài những tiếng mưa
Điệu buồn như tiếng hát ai ru
Tháng năm viễn xứ thương câu hát
Mẹ hát ru con trong cõi mịt mù

Con vẫn nghe hoài những tiếng mưa
Giọt buồn nghe tha thiết xa xôi
Vườn xưa lời dế than đêm lạnh
Mẹ hát ru con qua bao chặng đời

Con vẫn nghe hoài những tiếng mưa
Điệu buồn nghe như tiếng ru hời
Tiếng mưa mưa mãi qua lòng mẹ
Rơi xuống hồn con lạnh xứ người…

Thảo luận cho bài: "Tiếng Mưa Lời Mẹ"