Tiếng Nguyệt Cầm

Tác giả:

Quân tại tương giang đầu

Thiếp tại tương giang vĩ
Tương cố bất tương kiến
Ðồng ẩm tương giang thủỵ
(Kinh Thi)

Anh ở đầu sông Tương
Em cuối con sông ấy
Cùng uống một dòng thương
Cùng nhớ, cùng chẳng thấy

Em xa nhưng tình gần
Coi nhau như nợ nần
Kiếp nào ân nghĩa trả
Có khi nào cố nhân

Sông Tương vơi lại đầy
Thương nhau, thương từng ngày
Anh neo thuyền mãi đợi
Em hẹn chàng kiếp mai

Ðêm qua trăng dạt về
Con trăng buồn mây che
Con sông buồn thao thức
Tấc gang mà sơn khê

Tim em như nguyệt cầm
Nghìn khuya rung âm thầm
Phím loan chờ mưa gió
Ðáp tạ lòng tri âm

Tim ta trao em rồi
Máu theo trăng đầy vơi
Ðêm qua triều sóng nghẹn
Tấc gang mà chân trờị

Thảo luận cho bài: "Tiếng Nguyệt Cầm"