Tiếng Nói Dân Tộc

Tác giả:

Hãy trả lại tên thành phố Sài Gòn

Hãy trả lại đây đất nước Việt Nam
Trả lại quê hương tự do dân tộc
Trả lại cho nhau quyền sống con người

Trả lại cho cha dạy con thật thà
Trả lại cho me bầu sữa tình thương
Trả lại thầy cô đào đất không còn
Trả lại ông bà hương khói tổ tiên

Người Việt Nam hứa sẽ thứ tha
Vùi chôn đi chủ nghĩa đồng hại
Sông núi gạt cướp của người dân
Máu ngậm trên cờ
Dừng bước đi đừng gây thêm hận thù !
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi !
Bóng tối vô thần là đây lúc diệt vong
Tiếng nói dân tộc đang khai sáng bình minh

Hãy trả cho anh tương lai tự chọn
Hãy trả cho chị hạnh phúc tuổi xuân
Hãy trả cho em hồn nhiên thơ dại
Trả lại mọi người cuộc sống niềm tin

Trả lại con tim quên đi thù hận
Trả lại tâm hồn trong sáng vị tha
Trả lại tình thân không gian dối điêu ngoa
Trả lại quê nhà tiếng nói tự do

 

Thảo luận cho bài: "Tiếng Nói Dân Tộc"