Tiếng Nói Tim Tôi

Tác giả:

Tôi mong ước sao một ngày mai hòa bình
Cho non nước tôi xanh màu tươi đẹp xưa
Đừng reo tang khóc cho đớn đau
Đừng reo phân ly thêm khổ nhau, bao năm trong bể dâu
Tôi mong ước sao Mẹ Việt thôi buồn rầu
Chung vui thấy con sum vầy trong tình yêu
Người Nam kẻ Bắc thôi cách chia
Cả mộ Nam Quan anh với em mà ngỡ xa lìa
Đêm nay tôi nguyện cầu những hồn thiên đất nước tôi
Cỏ quét nhiệm màu làm sao cho giấc chiến chinh
Cho dân tôi thôi hết lầm than
Cho quê tôi thôi hết điu tàn
Còn một ngày chinh chiến là còn ngàn thương đau
Tôi mong ước sao trọn đời sống hiền hòa
Cho hơi tiếng ca than sầu trong lòng ta
Vòng tay ân ái ta có nhau dìu qua non cao qua biển sâu
Quê hương bao trìu mến
Tôi mong ước sao một ngày mai hòa bình
Vang vang khắp nơi tiếng người trong tình thương
Lòng quê êm ấm bên lủ khoai
Thành đô vui tươi tay nắm tay người yêu, yêu của người

Thảo luận cho bài: "Tiếng Nói Tim Tôi"