Tiếng Rao Đêm

Tác giả:

Dường như đêm chưa ngủ. Mắt sao khép thờ ơ.
Gió rơi bên góc phố. Sương lắng giọt bơ vơ.
Dường như đời ngủ yên, trong lãng quên muộn phiền.
Tiếng rao còn thao thức, đêm hoang đời đi hoang.
Lạc loài tiếng rao đêm, như câu hát tình buồn.
Lạnh lùng khúc điêu linh, hay đêm khóc một mình.
Lạc loài tiếng rao đêm, như câu hát tình buồn.
Niềm hạnh phúc điêu linh, hay đêm khóc một mình.
Gởi đời tiếng rao đêm. Niềm hạnh phúc điêu linh.

Thảo luận cho bài: "Tiếng Rao Đêm"