Tiếng Rao

Tác giả:


Có tiếng rao
nghe sao lạc lõng giữa phố chiều lao xao!
Có tiếng rao ngơ ngác xanh xao ;
Khuất sau hàng phố cao cao.

Có phải chị tôi,
ra đi từ chốn quê nghèo!
Có phải mẹ anh,
bôn ba từ miền Trung xa xôi?

Thôi về đi anh,
về đi anh, ký túc xá giờ vắng tanh.
Tụi nó đi cả rồi, lao vào những cuộc chơi,
Chỉ còn chúng ta, nghẹn ngào chơi vơi.

Có tiếng rao như lời mẹ tôi, như lời chị tôi …
Mang quê hương trên đôi vai gầy,
Những trái ổi xẻ, những trái me, đậu phộng luộc, đòn gánh tre!

Ai mua…? Ai không mua… ?
Ai mua… ? Chỉ có lũ trẻ…
Tý ơi! có chua không?
Tèo ơi có đắng không?

 

Thảo luận cho bài: "Tiếng Rao"