Tiếng Sóng Vân Đồn

Tác giả:

Đây Vân Đồn ngày xưa với tiếng reo oai hùng của đoàn quân bách chiến Việt Nam
Bao quân thù gục chết, máu nhuộm hồng giòng nước
Tiếng quân hò mừng chiến thắng về ta

Đây Vân Đồn ngập sóng, gương anh hùng liệt oanh nhắc chúng ta chiến công ngày trước
Nối chí lớn quên mình nhắc chiến công cho đời
Vì giống nòi Hồng Lạc mến yêu…

Xông pha ngoài biển khơi
Chúng ta đi đắp xây mộng sông hồ
Đem thanh bình nơi nơi
Dưới bóng cờ vàng bay phất phới

Đi xây tình non sông
Niềm tin yêu như muôn ngàn đợt sóng
Nhớ gương Trần Khánh Dư
Quyết noi theo gương anh hùng năm xưa

Đây Vân Đồn ngày xưa với tiếng reo oai hùng của đoàn quân bách chiến Việt Nam
Bao quân thù gục chết, máu nhuộm hồng giòng nước
Tiếng quân hò mừng chiến thắng về ta

Đây Vân Đồn ngập sóng, gương anh hùng liệt oanh nhắc chúng ta chiến công ngày trước…
Nối chí lớn quên mình. nhắc chiến công cho đời
Vì giống nòi Hồng Lạc mến yêu…

Ghi Chú: Nhạc sĩ Hữu Phương là Cố Phó Đề Đốc Nguyễn Hữu Chí
Ông cũng là tác giả bài Hải Quân Hành Khúc, mà Hải Quân Việt Nam sử dụng là khúc Quân hành, khác với bài Hải Quân Hành Khúc của Văn Cao.
Dữ kiện từ ông Hải Long thuộc binh chủng Hải Quân

Thảo luận cho bài: "Tiếng Sóng Vân Đồn"