Tiếng võng

Tác giả:

Yên bình một tiếng võng đưa
Dịu dàng cơn gió thổi trưa mùa hè
Bà ơi năm tháng nằm nghe
Con cò vỗ cánh đi về ca dao
Chênh vênh mấy bậc cầu ao
Cây tre xõa tóc cào cào đánh đu
Ngày xưa đối mặt quân thù
Giữa rừng tiếng võng lời ru giấc nồng
Bà vui giập miếng trầu không
Bao nhiêu năm vẫn dòng sông nghĩa tình
Chảy qua tiếng võng yên bình
Chảy qua năm tháng đời mình – tiếng ru
Cho con về lại tuổi thơ
Ngủ ngoan không một giấc mơ thị thành
Trời cao với cánh đồng xanh
Với dòng sông vỗ nhịp quanh bãi bờ.
(5-3-1997)

Nguồn: Báo Hoa học trò, số 192, ngày 14-8-1997

Thảo luận cho bài: "Tiếng võng"