Tiếng Vọng Chiều Vàng

Tác giả:

Văn Phụng


Nhịp C, baiao

Hò ơi chiều ơi
Hò ơi ơi, chiều ơi chiều
Chiều nơi đây trên đồng xanh bát ngát
Hoàng hôn rơi khi đàn chim sáo sác
Tiếng hát ai êm đềm cuối thôn?
Bóng dáng ai như bóng mục đồng?
Tiếng mõ trâu xen cùng tiếng ca
Đến với ta như nhạc đường xa

Chiều ơi!
Reo buồn khắp nơi
Ai ơi!
Cung sầu khó vơi
Khi ta ra đi, biết sầu chia ly, nỗi buồn chia ly lúc xa quê nhà.

Ấn bản 1955 – Trưng Vương 30

 

Thảo luận cho bài: "Tiếng Vọng Chiều Vàng"