Tiếng võng đưa

Tác giả:

Nắng lửa rung rinh
Xóm tre lặng lẽ
Tiếng võng nhà ai ru trẻ
Nặng nề chậm chạp đong đưa…

Nặng nề chậm chạp đong đưa…
Cót ca cót két nhịp thơ muôn đời
Bồng bông bông… Ạ ời ời…
Cót ca cót két muôn đời nhịp thơ.

Ta say sưa
Nghe tiếng võng đưa
Ru hồn mơ
Trong lời thơ
Dân tộc,
Mơ màng lắng nghe tiếng khóc
Của thời măng sữa xa xôi

Ạ ơi ơi…
Ạ ời ời…
Cót ca cót két
Muôn đời
Nhịp thơ…

Tiếng võng đưa
Cót ca cót két
Trưa hè nắng khét
Bà ru cháu say sưa…

Tiếng võng đưa
Cót ca cót két
Mẹ đi biền biệt
Chị ru em ời ời…

Ạ ơi ơi…
Ạ ời ời…
Cót ca cót két
Muôn đời
Nhịp thơ.
Và đây những vần thơ
Nhịp theo tiếng võng đong đưa
Nhịp theo lời ru êm ái.
Tình quê hương vời vợi
Hồn dân tộc mang mang…
Bao giờ nối lại giang san
Mà nghe tiếng võng mơ màng đó đây.
6.1957

Nguồn: Mùa hạ trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Tiếng võng đưa"