Tiếng Võng Trưa Hè

Tác giả:

Thuở nào nhịp võng ru đưa
Em nằm xõa tóc giữa trưa mùa hè
Ơ ầu tiếng vọng êm nghe
Gió hiu hiu thổi khóm tre sau vườn

Chim chuyền gọi bạn véo von
Về đây ăn trái nhãn lồng oằn sai
Thỏang mùi hoa bưởi hương bay
Cánh bằng lăng tím em cài làm duyên

Gói trong cái tuổi hồn nhiên
Áo bà ba tím ngoan hiền làm sao
Bên thềm rụng trắng hoa cau
Thương e để dạ lòng sầu tương tư

Cá sầu cá trở đầu đuôi
Người sầu lên xuống ngược xuôi vẫn sầu
Lá này gọi lá xoan đào
Tương tư gọi nó thế nào hỡi em

Trưa hè tiếng võng ru êm
Xa xa én lượn bờ kênh từng đàn
Thương em tròn nghĩa đá vang
Cầu không tay vịn cũng lần mà qua

Thảo luận cho bài: "Tiếng Võng Trưa Hè"