Tiểu Cô Nương

Tác giả:

DK:

Lại gần đây, lại gần đây,
Cho anh vẽ lại chân mày Triệu Minh
Ngày xưa học cửu chân kinh,
Giờ đi ở trọ, làm thơ tặng người

Này cô nương, tiểu cô nương
Trăm năm sẽ đẹp như bài thơ ngoan
Lời thơ, tình đẹp hoang mang
Vì anh lỡ dại, thì thôi cũng đành.

Bởi thương nàng, thương nàng
Nên anh làm thơ, thơ nét học sinh
Tình trong như ngọc, thơ nét học trò,
Tặng người anh thương.
Bởi thương nàng, thương nàng,
Anh quên lời kinh, quên hết lời kinh
Lời kinh mẹ dạy, quên hết lời thầỵ
Vì người anh thương…

Thảo luận cho bài: "Tiểu Cô Nương"