Tiếu lâm: Định nghĩa vui: Trời và vợ

Tác giả:

Trời và vợ

1. Đi nhậu về được vợ tha thứ: Thiên đường (Diên Khánh) 
2. Phòng ngủ không có vợ: Thiên cung (Diên Khánh)        
3. Có bồ nhí bị vợ phát hiện: Thiên tai  (Diên Khánh)          
4. Vợ nói về mẹ vợ: Thiên vị  (Diên Khánh)                 
5. Chữ nghĩa của vợ: Thiên văn (Diên Khánh)            
6. Suy nghĩ của vợ: Thiên kiến  (Diên Khánh)          
7. Dự định của vợ: Thiên thạch  (Diên Khánh)        
8. "Kỹ năng" đi mua sắm của vợ: Thiên phú  (Diên Khánh)          
9. Vợ khi còn là người yêu: Thiên thần  (Diên Khánh)         
10. Nơi vợ nên đến ở một mình: Thiên Vương Tinh (Diên Khánh) 


11. Khi vợ chầu trời: Thiên Thu (vĩnh biệt) (ngocdam66) 
12. Vợ bắt ghen: Thiên La Địa Võng  (AVX) 
13. Sắc đẹp của vợ: Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân (Ba Ếch) 
14. Vợ cằn nhằn:  Thiên Long Bát Bộ (AVX) 
15. Bị vợ đánh: (Tề) Thiên đại thánh (AVX) 
16. Vợ chồng hòa thuận:  Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa (ngocdam66) 
17. Lấy vợ dữ: Thiên Định (Ba Ếch) 
18. Em gái vợ:  Thiên Sứ (Ba Ếch) 
19. Ông già vợ: Thiên Lôi (Ba Ếch) 
20. Dạy chồng:  Thiên Tài (Ba Ếch) 
21. Vợ đi sửa sắc đẹp: Thiên Cơ Bất Khả Lộ (vtmc) 

22. Phải lấy vợ: Thiên mệnh  (xyz)
23. Trốn vợ đi với đào: Thiên thai ((xyz)
24. Vợ soi vết son trên áo: Thiên lý ‎nhãn (xyz)
25. Giải trình với vợ khi về muộn: Thiên phương bách kế (xyz)
26. Một ngày đi mua sắm với vợ: Thiên niên kỷ (xyz)
27. Con gái riêng của vợ: Thiên kim tiểu thư (xyz)
28. Lời vợ giảng: Thiên khải luận (xyz)
29. Tâm l‎ý của vợ: Thiên hình vạn trạng (xyz)
30. Hành vi của vợ: Thiên biến vạn hóa (xyz)
31. Cãi lại vợ: Thiên anh hùng ca (xyz)
32. Khả năng chỉ huy chồng con của vợ: Thiên chức (xyz)
33. Vợ ghen xẻo… của chồng: Thiên sắc  (xyz)  April 7, 2005

 

 

Thảo luận cho bài: "Tiếu lâm: Định nghĩa vui: Trời và vợ"