Tiểu muội

Tác giả:

Tiểu muội có tên là… “con nhỏ”
Bị sư huynh liên tục kí đầu
Tiểu muội rùng mình thành… cô bé
Huynh sững sờ lẽo đẽo theo sau
Tiểu muội còn vũ trang xí muội
Để huynh thèm ngơ ngẩn gì đâu

Ở đời có một vài chữ “Muội”
Ám muội là… không được rõ ràng
Mê muội là… mất tiêu khí phách
Tiểu muội là… một cái chấm than!

Thảo luận cho bài: "Tiểu muội"