Tìm

Tác giả:

Em cứ chờ trong những đêm chờ đợi

Phía chân mây khép mở những đóa hồng
Người ẩn hiện như bóng đêm đom đóm
Có dòng tin nào loé sáng lên không?

Em cứ chờ trong những đêm không gió
Tiếng chuông reo. Đêm khẽ giật mình
Chim xao xác phía nào? Em chẳng biết
Chẵng có gì! Và đêm ngủ lặng thinh

Em thức với đêm
Đêm và em vẫn thức
Đêm chưa qua là đêm đã tím rồi
Và tin nhắn từ phía đông ngày trước
Lẫn vào cùng xào xạc lá khô rơi

Thảo luận cho bài: "Tìm"