Tìm…

Tác giả:

tìm trong đêm vắng âm thầm

bên chăn gối cũ thoảng trầm hương đưa

ơi người của dấu yêu xưa

mộng du một cõi có vừa lãng quên ?

tìm nhau tìm đã tàn đêm…

phù dung
feb.07.2006

Thảo luận cho bài: "Tìm…"