Tìm Ánh Sao Rơi

Tác giả:

Nhìn ánh sao trời trong màn đêm
Nhặt cánh hoa rơi bên thềm xưa
Người yêu khuất xa khi chiều ấy
Giờ mình tôi đứng trông sao mờ

Nhìn chuyến sang ngang trong trời đêm
Lỡ bước sang sông ôi từ đây
Người đem nát tan cho đời tôi
Giờ mình tôi đếm sầu chia phôi

Ôi giòng sông xanh ngày xưa
Đâu người yêu dấu thuở ấy
Vương hoài tình tôi câu thề
Hết rồi! kỷ niệm, mộng đã tàn

Đừng oán than chi cung đàn ơi!
Tình dở dang rồi  ôi biệt ly
Người đâu dến đây trong chiều ấy
Để sầu để nhớ rồi người đi …

Người đâu đến đây trong chiều ấy
Để sầu để nhớ rồi người đi …

 

Thảo luận cho bài: "Tìm Ánh Sao Rơi"