Tìm cái đẹp

Tác giả:

Tìm Cái Đẹp ở đâu
Có miệng cười vơ vẩn
Trong chiều đó ve sầu

Tìm cái đẹp ở đâu
Có một đêm thảng thốt
Ta nép vào bên nhau

Tìm cái đẹp ở đâu
Có một thoáng trên tàu
Núi đồi lùi lại mãi
Tít về xa quạnh đau
Cần chi đi tìm đâu!

Đẹp nhất chiều hôm ấy
Ta nén lòng chia xa
Em cười về tuổi dại
Anh cười lên mây qua.

Thảo luận cho bài: "Tìm cái đẹp"