Tìm Em

Tác giả:

Thơ: Lê Mộng Nguyên


Trình bày:
Khắc Dũng

 

Em của anh giờ đây ở đâu
Tìm em anh dạo suốt canh thâu
Ðường chia hai ngả anh đâu biết
Là sẽ ngàn năm vĩnh biệt nhau

Em của anh giờ nay ở đâu?
Mình anh thui thủi suốt canh thâu
Ðêm nay thức trắng bên bờ gió
Mặc tuyết mưa rơi, bạc mái đầu!

Thôi thế là thôi đã hết rồi
Một chiều thương nhớ cũ xa xôị
Hôm qua mới đó trời tươi đẹp
Mà đến nay buồn muôn kiếp thôi

Trên bước đường anh đã dãi dầu
Mà duyên em đến thuở ban đầu
Nuôi anh sung sướng giờ hy vọng
Nay héo, điêu tàn trong khổ đau

 

Thảo luận cho bài: "Tìm Em"