Tìm Hợp Âm Cho Bài Nhạc

Tác giả:

go.to/thebad


Tìm hợp âm cho bài nhạc đôi khi không dễ, và thường chỉ tương đối mà thôị Nhạc công hay người chơi nhạc tự quyết định các hợp âm sao cho hợp với bài nhạc, và làm sao cho bài nhạc hay và có hồn. Có rất nhiều cách thức tìm hợp âm cho 1 bài nhạc. Và dưới đây là 2 cách thức (theo kinh nghiệm của TheBad) để tìm hợp âm cho 1 bài nhạc

 • Tìm hợp âm cho 1 bài nhạc khi nghe CD/mp3/cassette
 • Tìm hợp âm cho 1 bài nhạc, có nốt nhạc nhưng thiếu hợp âm

 

Tìm hợp âm cho 1 bài nhạc khi nghe CD/mp3/cassette

 

 

Khi nghe 1 bài nhạc và muốn tìm hợp âm cho bài đó thì thường TheBad dùng guitar gảynốt theo tiếng hát hay tiếng đàn đệm/solo của bài nhạc đó. Nếu bài nhạc không có nốt thăng (#) hay nốt giảm (b), thì bài nhạc thường có những hợp âm sau đây:

Minor: Am Dm EyMajor: C F Gyy = m or m7 or 7 or blank ...

Làm sao chúng ta biết được như vậy ? Đây là một phương pháp để tính gia đình hợp âm (chord families, nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, xin bạn đọc sách nhạc lý về advanced music theories)

    x    x xstep: 1 2 3 4 5Minor: Am Bm Cm Dm Ey       x    x x step: 1 2 3 4 5 Major: C D E F Gy

 

Chúng ta nhớ là gia đình hợp âm được bao gồm hợp âm mẹ (step 1) và các hợp âm phụ ở step 4 và step 5. Đây chỉ là một phương pháp tạm thôi, chứ hợp âm trong âm nhạc không cố đi.nh. Có nghĩa là 1 bài nhạc có thể có nhiều hợp âm khác nhau, tuỳ theo tác giả quyết đi.nh. Duc Huy thường dùng các hợp âm Sus4 hoạc Maj7 etc.

Làm sao biết được hợp âm mẹ ? Một bài nhạc thông thường có phần minor (thứ) và major (trưởng). Nếu bạn nhìn trong Bộ Khóa thì bạn sẽ biết khi nào phải dùng đến hợp âm mẹ nào cho hợp !

Thí dụ:Nếu bài nhạc có 2 nốt thăng (#Fa và #Do) thì hợp âm mẹ là:Minor: BmMajor: DVà hợp âm gia đình là: Minor: Bm(1) Em(4) F#y(5)Major: D(1) G(4) Ay(5) Tại vì:    x     x xStep: 1 2  3 4 5Minor: Bm C#m Dm Em F#y (F#y , vì nốt Fa có dấu thăng (#))    x     x xStep: 1 2 3  4 5Major: D E F# G Ayy = m or m7 or 7 or blank ...

 

Xin bạn xem thêm trong Bộ Khóa
 

Tìm hợp âm cho 1 bài nhạc, có nốt nhạc nhưng thiếu hợp âm

 

Phần này cũng giống phần trên, nhưng đỡ hơn là chúng ta không cần mò nốt nhạc và đếm tìm nhịp ! Chúng ta chỉ cần nhìn vào Bộ Khóa và tìm ra ngay các hợp âm mẹ và sau đó tính ra các hợp âm phụ còn lại theo phương thức step 1, step 4 và step 5 như phần trước đây.

Thí dụ bài nhạc: Em Ơi Hà Nội Phố ! Nhìn lên nốt nhạc, chúng ta thấy có 2 dấu giảm (bSi và bMi). Chúng ta theo Bộ Khóa và tìm ra hợp âm mẹ là:

Minor: GmMajor: Bb (Bb vì có bSi)

 

Vì vậy gia đình hợp âm cho bài Em Ơi Hà Nội Phố có thể có những hợp âm:

Minor: Gm(1) Cm(4) Dy(5)Major: Bb(1) Eb(4) Fy(5)  (Eb, vì có bMi)Tại vì:    x     x x Step: 1 2 3  4 5Minor: Gm Am Bbm Cm Dy    x    x  xStep: 1 2 3 4  5 Major: Bb C D Eb Fyy = m or m7 or 7 or blank ...

 


 

Ngoài ra các hợp âm có thể có sus2, sus4, 7sus4, maj7, dim etc … Và rất thường cần đến những hợp âm ngoại lệ ! Vậy khi tìm hợp âm cho 1 bài nhạc, chúng ta nên lắng nghe bài nhạc kỹ lưỡng !

 

 

Thảo luận cho bài: "Tìm Hợp Âm Cho Bài Nhạc"