Tìm Lời & Ước

Tác giả:


Tìm kiếm một lời
Ý nghĩa tuyệt vời
Em mong được nói lên lời ấy
Cho anh hiểu và thấy tình em

Nhưng chẳng dễ dàng
Lòng vẫn hoang mang
Bao nhiêu ngày tháng chưa hề nói
Giữ mãi trong lòng mối tình câm

o0o

Em ước em là cây bút
Được nằm trong túi áo anh
Ở đó em chờ từng phút
Nghe từng nhịp đập tim anh

 

Thảo luận cho bài: "Tìm Lời & Ước"