Tìm Người

Tác giả:

Chiều rung chuông…
Chiều rung chuông
Có con chim nhỏ bị thương cuối trời
Tôi nhớn nhác đi tìm người
Bước chân thì ngắn, đường đời thì xa.

1989

Hữu Thỉnh

Thảo luận cho bài: "Tìm Người"