Tìm Nhau Qua Hương Đồng Cỏ Nội

Tác giả:

Trần Kiêu Bạc 


Tìm nhau qua hương đồng cỏ nội
Tìm nhau sau cơn mê muộn màng
Hoa cau rụng trắng đường làng
Trầu khô cau héo, bẽ bàng trầu cau
Tìm nhau, tìm ở nơi đâu ?
Tìm nhau, tìm ở nơi đâu ?

Tìm nhau nơi xanh rì màu mạ
Tìm nhau nơi lúa mới trổ đòng
Hương lan phảng phất bên song
Sầu riêng chín múp, tơ hồng còn non
Tìm nhau ở chốn cô thôn
Tìm nơi quãng vắng mỏi mòn đò đưa

Ai chờ, ai đợi,
Ai đưa, ai tiễn,
Ai lưu ai luyến
Ai nhớ ai thương.
Sương đêm còn đọng mùi hương
Hoa cau trắng rụng vấn vương vườn trầu

Tìm nhau, đã thấy nhau đâu ?
Tìm nhau mỗi độ hoa cau vương thềm. 

 

Thảo luận cho bài: "Tìm Nhau Qua Hương Đồng Cỏ Nội"