TIM ƠI…

Tác giả:

(Đáp bài thơ ‘NGÙY ƠI” của Tâm Vô Le)

Con tim
khô đá như vầy
Làm sao Ngùy chịu
đọa đày theo anh

Bởi cây
cần có màu xanh
Con tim cần chút
long lanh thói thường

Lẽ nào
giữa cuộc tình trường
Trái tim
khô lệ
vui, buồn
chia ai !

Khi vui
cũng khóc đấy mà
Huống chi buồn nẫu
tránh sao giọt sầu

Trái tim
Ngùy rất hồng trần
Tình yêu
Ngùy cũng rất gần Khổ Đau

Yêu nhau là
xẻ chia nhau
Ngùy chưa níu lại
hồi nào đâu anh !

Tim ơi
rớt
giọt
lệ trần…

ngùy

– Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam –

Thảo luận cho bài: "TIM ƠI…"