Tìm Về Nhân Sinh

Tác giả:

Rót cho nhau chén rượu đầy

Người ta đánh đổ … từ nay đôi đường
Mai này mỗi kẻ một phương
Người đi – ta ở … phố phường vẫn vui!
Thương nhau cho khúc mía lùi
Ghét nhau thì lại dập vùi đời nhau
Cõi trần là cõi thương đau
Lòng người cũng chỉ một màu tối đen
Ta về đóng cửa cài then
Vứt thể xác giữa bon chen, tị hiềm
Linh hồn sáng giữa trời đêm
Khỏa thân – Thánh Nữ về tìm chữ “NHÂN”

Irvine – Mùa Hạ 98

Thảo luận cho bài: "Tìm Về Nhân Sinh"