Tìm Về Quê Hương

Tác giả:

Tìm về quê hương miền Trung nắm lửa mưa dầm
Tìm về quê hương nghe từng ngọn sóng thở than
Miền thùy dương ơi biết bao ngày tháng qua rồi
Người đi vẫn nhớ miền đất nắng mưa nhiều

Tìm về yêu thương để nghe tiếng mẹ ru buồn
Lời mẹ ru con vang vọng cả tiếng nước non
Và lời anh yêu thiết tha ngàn tiếng sao diều
Vọng phu còn đó lòng thủy chung sắt son

Ôi lời hát ngân nga đã dìu ta về với nương dâu với ruộng sâu
Qua cuộc bể dâu…
Đây dòng nước sông Hương ấp tình thương
Cồn cát thông reo nắng lưng đèo
Gọi bước chân về

Tìm về quê hương người ơi nhớ những con đường
Một thời yêu thương áo lụa về tím ngõ sông
Tìm về yêu thương lắng nghe dòng nước khơi nguồn
Và nghe biển hát muôn lời vấn vương

Thảo luận cho bài: "Tìm Về Quê Hương"