Tìm

Tác giả:

em ngày xưa có phải

đi tìm mãi mùa xuân?
trên bướm hoa và thảo
nguyên với suối trong ngần?

ta cuội đời lăn lóc
nằm bên suối chờ em
chân vô tình vô tội
nghiền ta nát tan dần

vì em đâu tìm cuội
em chỉ muốn mùa xuân
mắt em buồn vời vợi
tuy ta đã thật gần

rồi chân em đã mỏi
đôi mắt nhuốm mùa thu
ước mơ như đá sỏi
lăn lóc rất cần cù

em giờ đây có hiểu?
hoa, suối: đấy mùa xuân
: thảo nguyên xanh bướm lượn
: và sỏi đá tan dần.

Thảo luận cho bài: "Tìm"