Tín Hiệu Trái Tim

Tác giả:

Trình bày:
Tam ca 3A

Trái đất kia như đang bé lại
Và mỗi trái tim như đang mở ra
Trời xanh bao la bốn bề thế giới
Thế giới bao la mà đâu có xa lạ

Đâu còn cách trở quan sang
Đâu còn xa cách không gian
Chỉ trong phút giây đã gặp tiếng nói
Chỉ trong phút giây đã được vần thơ
Chỉ trong phút giây người đâu nỡ hững hờ !

Trái đất kia như đang bé lại
Và mỗi chúng ta như đang trẻ ra
Niềm vui bao la hướng ra thế giới
Thế giới yên vui là mơ ước nhân loại

( hát lại từ đầu )

Tình yêu đưa ta hướng ra thế giới
Em có nghe chăng mùa xuân mới đang về ?!

Niềm vui bao la hướng ra thế giới
Thế giới yên vui là mơ ước nhân loại
Tình yêu đưa ta hướng ra thế giới
Em có nghe chăng mùa xuân mới đang về ?!

 

Thảo luận cho bài: "Tín Hiệu Trái Tim"