Tin nhắn

Tác giả:

Chia tay bữa đó
Em hát bài gì
(Mà sao lá rụng
Để mùa trôi đi?)

Mà sao dã quỳ
Không vàng sân trước
(Mà sao dòng sông
Ngang nhà gãy khúc?)

Mùa đông chưa dứt
Mưa đầy trên tay
(Không thở sáng nay
Mây ngoài cửa sổ!)

Chiều đi qua ngõ
Để buồn cho đêm
(Hôm nay nín gió
Thôi buồn đi em!)

Thảo luận cho bài: "Tin nhắn"