Tình

Tác giả:

Tình đến tình đi

Bao nhiêu trắc ẩn

Thương yêu hờn giận

Nào có nghĩa gì

Em ngồi nuối tiếc

Một thoáng đã qua

Dĩ vãng nhạt nhòa

Chôn vào đáy huyệt

Người đi có nhớ

Ngày tháng có nhau

Nghiệt ngã tình đau

Tim nay vụn vỡ

Thôi rồi tình hỡi

Trốn chạy nơi đâu

Đến tóc ngã màu

Tìm trong chới với

klt

Thảo luận cho bài: "Tình"