Tình

Tác giả:

Tặng B.X.

Ta có thơ với thơ
Ta có tình với tình
Như đời quen, có hình có bóng
Đường chiều mưa, áo rộng choàng chung

Ta làm thơ bằng thơ
Ta làm tình bằng tình
Như tiệc vui, như bình có rượu
Như đêm về, nằm ngủ bên nhau

Thảo luận cho bài: "Tình"