Tình Anh

Tác giả:

Dương Thiệu Tước


Nhịp C

Thương người trai ấy
Đường đời lăn lóc gió sương pha màu quan tái
Anh từ đâu tới
Trùng dương bát ngát túi thơ vai đàn bao la
Anh từ đâu tới
Tình anh tha thiết lắng như rung muôn đường tơ
Thấy đâu bóng ai lạc trong chốn thành đô

Anh xa xôi chốn đây
Theo dòng thời gian lắng trôi xuôi nguồn
Nơi giang đầu năm ấy
Nước lồng bóng vương bên nhịp cầu
Em vui trong bóng đêm
Nhạt màu son phấn chốn chợ đời
Rồi mộng cũ tan rồi
Tìm nhau làm chi

Anh từ năm ấy
Nguyện đem thân thế hiến cho quê nhà yêu mến
Quên tình nhi nữ
Một trời lưu luyến khiến cho tâm hồn mềm yêu
Xa hình bóng cũ
Nguyện đem sức sống kiến thiết quê hương Việt Nam
Hỡi anh, hỡi anh tình yêu nước mặn nồng

Ghi lại từ một bản chép tay 1968

 

Thảo luận cho bài: "Tình Anh"