Tình Anh

Tác giả:

Thơ Miện Thụy


Em như là chiếc lá nhỏ
Dòng sông anh trôi muộn phiền
Đời em lênh đênh nhánh nhớ
Mà tình anh trải mông mênh

Em như chiếc lá cuối thu
Vàng võ chờ cơn gió về
Gió ơi đừng phong ba dậy
Cuốn lá về nơi hoang vu

Em như chiều vàng bên song
Mong ngày nắng ấm mùa đông
Tình ơi thắp đầy ngọn nến
Tim em đừng có lạnh lùng

Anh vẫn là chiều thương nhớ
Theo em những tháng năm buồn
Anh có là niềm trăn trở
Cho em gởi trọn linh hồn

 

Thảo luận cho bài: "Tình Anh"