Tình Bạn

Tác giả:


Em rồi có khi nào em thấy buồn
đừng ngại ngùng nói anh nghe cùng,
đừng ngồi im lặng thinh nhìn anh không nói hỡi em.
Đừng để ưu phiền kia thở dài,
chuyện gì rồi cũng qua trong đời
buồn nhiều có ích chi hãy cười cười lên.
Tay trong tay quên đi ngày tháng cuộc đời
không cho ai cô đơn lẻ loi,
hãy sống cho nhau đi và
hãy nói với nhau những lời dịu êm.
Tay trong tay quên đi thời gian
chuyện tình yêu kia luôn cho ai dối gian,
khóc lóc có vui gì thì thôi hãy cố lên gắng cười mà đi
Tay trong tay quên đi buồn đau,
cuộc đời không cho ai cô đơn mãi đâu,
hãy sống cho nhau đi và hãy nói
với nhau nhưng lời dịu êm.
Tay trong tay quên đi thời gian,
chuyện tình yêu kia không cho ai dối gian,
hãy sống cho nhau đi và hãy và hãy nói
với nhau nhưng lời dịu êm
Giờ đây có anh , sánh bước bên em
ta cùng nhau đến cuối nơi chân trời về xa.
Giờ này có nhau đã có anh trong tay
bàn tay ấm áp bao dung tình bạn thân.
Lam Trường trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Tình Bạn"