Tình Bạn

Tác giả:


Giờ chia tay đã đến, bạn ơi, mới đây thôi ta còn với nhau.
Giờ chia tay đã đến, bạn ơi, mới đây thôi ta cùng với nhau
Tay trong tay vai sát vai ta chung đường
Này bạn thân ơi, giờ này chia tay và xin nhớ.
Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm,
dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách, và xin nhớ nhau từ đây.

Chorus:

Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ.
Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau
Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai
Không bao giờ quên hình bóng nhau
Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc
Môi muốn nói mấp máy không thành câu
Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công
Luôn yêu đời trên đường sắp đi
Luôn bình an.

 

Thảo luận cho bài: "Tình Bạn"