Tình Bạn

Tác giả:

Chừ trên trời, có đóm may xanh
Chính giữa may tréng, chứ chự chung quanh là may voàng
Ơi lờa phụ tình phoàng, khi giào soang thì tha thiết lám
Chừ giả lạnh giữa đêm trường,
Chừ lỡ zận sống đơn nghèo thì chẻng tháy.. ai tham
Ơi bạn hiền (mà) là bạn hiền mô,
Chi mà tệ tệ rứa hè !
Reng mà bạc, bạc rứa hè !

;-)

Đời đổi tréng á thai đen
Khi xưa mòa không biết,
Để chừ mà ôm sàu, để chừ mà thêm ràu

Cho nhéng gửi một lời
Nhân nghĩa bạn má lá quên đừng quên
Ơi bạn hiền (mà) là bạn hiền mô,
Chi mà tệ tệ rứa hè !
Mà reng mà bạc, bạc rứa hè !

[ => Chừ trên trời,…….. ]

Chi mà tệ tệ rứa hè !
Mà reng mà bạc, bạc rứa hè !
… … … …

Thảo luận cho bài: "Tình Bạn"