Tình Biển

Tác giả:

Biển bao giờ cũng như em đầy biển động
Ở nơi nào biển cũng như anh đầy giông bão
Rồi biển có như em bình yên ?
Rồi biển có như anh trầm tư ?

Ngàn năm rồi ôm bờ biển hát
Như tình em bền bỉ thủy chung
Ở nơi sâu thẳm biển không ồn sào sóng
Như tình anh im lặng vô cùng.

Thảo luận cho bài: "Tình Biển"