Tình biển

Tác giả:

Tôi biết rằng biển chẳng giữ lời tôi
Như con sóng hình thành rồi tan biến
Như ánh sáng chuyển từ hồng sang tím
Như mây soi tiếp tục tan đi

Tôi biết rằng biển chẳng giữ lời tôi
Bởi đã có triệu triệu người đến biển
Ai chẳng gửi một niềm hò hẹn
Mang biển theo suốt cả đời mình

Tôi biết rằng biển chẳng giữ lời tôi
Như chẳng giữ triệu lời đã khuất
Nhưng muối mặn đã hoà tan trong nước
Chính là tình của triệu tiếng xa xôi

Và tôi biết bao la lòng biển
Âm thanh tan nhưng mặn mãi tình người
1979
Nguồn: Hương cỏ biển (in chung trong tập “Nắng bên sông”), NXB Tác phẩm mới, 1984.

Thảo luận cho bài: "Tình biển"