Tình Ca Điên

Tác giả:

Sáng tác trong thập niên 60
Nhịp 2/4 Fox chậm Hợp âm Rê thứ

1.
Còn gì đâu . . . cho quê hương yêu . . . dấu
Còn gì đâu . . . cho quê hương ta . . . nào
Còn gì đâu . . . cho quê hương yêu . . . dấu
Lấy đâu ra gia tài
Còn gì đâu . . . còn gì đâu
Ngoài bàn tay . . . một bàn tay trắng . . . vết nhăn ngày tháng

2.
Còn gì đâu . . . cho quê hương yêu . . . dấu
Còn gì đâu . . . cho quê hương ta . . . nào
Còn gì đâu . . . cho quê hương yêu . . . dấu
Lấy đâu ra gia tài
Còn gì đâu . . . còn gì đâu
Ngoài khổ đau . . . chất lên cao như . . . non cao trong đời

Điệp khúc

Chẳng lẽ . . . ta cho manh áo tả tơi
Khi quê hương . . . đang rách nát tơi bời
Chẳng lẽ . . . ta cho cuộc sống xác xơ
Khi quê hương . . . mất mát quá nhiều rồi

Chẳng lẽ . . . ta cho nụ cười héo hon
Khi quê hương . . . đang sống phút đau buồn
Chẳng lẽ . . . ta cho giòng nước mắt trong
Khi quê hương . . . đã khóc bao năm ròng

3.
Còn gì đâu . . . cho quê hương yêu . . . dấu
Còn gì đâu . . . cho quê hương ta . . . nào
Còn gì đâu . . . cho quê hương yêu . . . dấu
Lấy đâu ra gia tài
Còn gì đâu . . . ngoài buồng tim
Đầy lời ca . . . lời ca tha thiết . . . với cây đàn ốm

4.
Này buồng tim . . . ta cho quê hương . . . nhé
Này lời ca . . . ta cho quê hương . . . này
Này đàn ta . . . ta cho quê hương . . . nốt
Đấy bao nhiêu gia tài
Của người điên . . . của người đau
Của tình thương . . . vuốt ve quê hương . . . trong cơn đau buồn

Trở lại điệp khúc, hát đoạn 3 và 4 rồi thêm đoạn dưới đây

Đấy bao nhiêu gia tài
Của người điên . . . của người đau
Của tình thương . . . vuốt ve quê hương . . . trong cơn đau buồn

Chỉ còn buồng tim . . . này
Tràn đầy lời ca . . . say
Chỉ còn chiếc đàn . . . đấy ta cho quê hương

Chép lại từ băng cassette “Chương Trình Nhạc TNĐ số 1, chủ đề “Hiện Trong Khói Lửa””, nhóm Trần Ngọc Đức thực hiện tại Saigon khoảng năm 1973 – 74

Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng

Thảo luận cho bài: "Tình Ca Điên"