Tình Ca Trung Du

Tác giả:

1984

Thu trên trung du,
Đồi xanh lên cỏ non, chè xanh trên đồng xanh
Miền quê núi Thắm
Ở cuối sông một cánh tay sông Hồng, một cánh tay sông Lô
Hai cánh tay như ôm trung du

Em đi lên ca
Trời mây nắng màu hoa và gió hát đồng xa
Tuổi xanh nao nức
Nhịp sống vui, nhịp búa vang bên thềm
Nhịp máy reo vang vang, hòa tiếng ca rung lên bao tình

Ngày ngày cuộc đời trên núi Thắm
Những lá cọ xoè như cánh sóng
Như cánh tay em bên người anh
Khi máy trên vai xuyên rừng
Hẹn ngày trở về bên núi Thắm
Vào một ngày mùa thu sáng láng
Ta sẽ đi trên đường xanh
Nắng trên đồi lên xanh
Mắt em càng trong xanh
Nắng trên đồi như nước trôi trên dòng sông cũ
trên quê em …

Thảo luận cho bài: "Tình Ca Trung Du"